Bild : Tatort Folge 133: So ein Tag…

Bild: HR/Kurt Bethke