Bild : Tatort Folge 1082: Der Pakt

Im Bild: Verfolgung: (v.l.n.r.): Ayoub Atiya (Ayoub Hussein), Kamal Atiya (El Mehdi Meskar), Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow). Bild: SR/Manuela Meyer